Tillsammans med våra leverantörer så kan vi erbjuda ett mycket stort produktsortiment. Bland detta stora utbud så är det några instrument som sticker ut. Vi kallar dem för storsäljare. På denna sida en kort beskrivning men hos leverantörerna finns utförlig information. Klicka på länken så kommer ni rätt.

Dekati diluter DI-1000 är en trotjänare. Den är en av världens mesta använda spädare för förbränningsgaser. Att den är robust, byggd i rostfritt stål, inga rörliga delar, klarar 450 C är är några av förklaringarna till dess populäritet

ELPI+ från Dekati är ett mycket robust och mångsidigt instrument.

Stort mätområde (6 nm – 10 µm), realtid (10 Hz), antal partiklar, storlek- och masssfördelning i 14 kanaler; i högupplöst utförande 100 eller 500 kanaler. Godkänt enligt flera standarder.

SAG 410 – Aerosolgenerator från Topas är en populär partikelgenerator för solida aerosoler (VDI 3491–8). Lättanvänd och mycket exakt. Det finns versioner för olika mass-flöden. 

Utspädningssystemen från Topas DIL 500-serien (finns i fler versioner) är utformade för att exakt späda aerosoler och producera en definierad partikel-koncentration. Den huvudsakliga tillämpningen av utspädnings-systemen är inom filtertestning och renrum.

Dust Decoder Model 11-D från Grimm är trots sin storlek ett mycket kraftfullt instrument. Mäter i realtid TSP, PM10, PM4, PM2.5 PM1, PN och PMcoarse. I arbetsmiljö mäts inhalerbara, torakala och alveoliska partilar. 11-D har 31 storlekskanaler och ett flertal möjligheter till enkel dataöverföring

DiSCmini från Testo är ett handhållet instrument som med 1 Hz mäter antal partiklar och medianstorleken av dem. DiSCmininvänds ofta i arbetsmiljösammanhang.

En mycket populär produkt som främst används inom fordonsindustrin är Mi3 från Pegasor. Både antal och partikelmassa ner till 10 nm i realtid. Uppfyller EU:s specifikation för PEMS-mätningar.

DLPI+ (Dekati® Low Pressure Impactor) är en 14-stegs gravimetrisk impaktor som används för att bestämma partikelstorleksfördelning i 14 storleksfraktioner i området 16 nm - 10 μm. I varje storleksfraktion samlas partiklarna på 25 mm substrat.

EDM180 används som ett godkänt instrument för luftkvalitets-mätningar i mer än 30 länder. Är godkänd enligt bland annat US-EPA, UK-MCERTS, CN-CMA. Realtidsmätning av PM10, PM2,5, PM1, antal partiklar och storleksfördelning. Sitter även i ett flertal av de svenska publika mätstationerna.

PPS-M från Pegasor. Både antal partiklar (PN) och massa (PM). Är ett mycket användbart redskap vid utveckling av avgasrening. Förutom inom fordonsindustrin så används PPS-M vid förbrännings-anläggningar och vid luftkvalitetsmätningar

Mini Wide Range Aerosol Spektrometer (MiniWRAS) från Grimm är det enda bärbara instrumentet på marknaden som möjliggör samtidig och exakt realtidsövervakning av partilar både i "nano-" och ”mikrostorlek”  i 41 storlekskanaler (10 nm – 35 µm). 

Copyright © Alla rättigheter förbehållna