Tillsammans med våra leverantörer erbjuder ExIS ett mycket stort sortiment för partiklel- och NOx-mätning


Bland detta stora utbud så är det några instrument som sticker ut. Nedan en kort beskrivning av några av de populäraste produkterna. 

Dekati diluter DI-1000 är en trotjänare. Den är en av världens mesta använda spädare för förbränningsgaser. Att den är robust, byggd i rostfritt stål, inga rörliga delar, klarar 450 C är är några av förklaringarna till dess populäritet

ELPI+ från Dekati är ett mycket robust och mångsidigt instrument.

Stort mätområde (6 nm – 10 µm), realtid (10 Hz), antal partiklar, storlek- och masssfördelning i 14 kanaler; i högupplöst utförande 100 eller 500 kanaler. Godkänt enligt flera standarder.

SAG 410 – Aerosolgenerator från Topas är en populär partikelgenerator för solida aerosoler (VDI 3491–8). Lättanvänd och mycket exakt. Det finns versioner för olika mass-flöden. 

Utspädningssystemen från Topas DIL 500-serien (finns i fler versioner) är utformade för att exakt späda aerosoler och producera en definierad partikel-koncentration. Den huvudsakliga tillämpningen av utspädnings-systemen är inom filtertestning och renrum.

804 är en handhållen partikelräknare från MetOne. Många användningsområden, processkontroll, filtertester, kontroll av laboratorier,  sjukhusluft, arbetsmiljökotroller. Mäter följande storleksklasser, 0,3; 0,5; 0,7; 1.0; 2,5; 5; och 10 µm

Dust Decoder Model 11-D från Grimm är trots sin storlek ett mycket kraftfullt instrument. Mäter i realtid TSP, PM10, PM4, PM2.5 PM1, PN och PMcoarse. I arbetsmiljö mäts inhalerbara, torakala och alveoliska partilar. 11-D har 31 storlekskanaler och ett flertal möjligheter till enkel dataöverföring

DiSCmini från Testo är ett handhållet instrument som med 1 Hz mäter antal partiklar och medianstorleken av dem. DiSCmininvänds ofta i arbetsmiljösammanhang.

En mycket populär produkt som främst används inom fordonsindustrin är Mi3 från Pegasor. Både antal och partikelmassa ner till 10 nm i realtid. Uppfyller EU:s specifikation för PEMS-mätningar.

DLPI+ (Dekati® Low Pressure Impactor) är en 14-stegs gravimetrisk impaktor som används för att bestämma partikelstorleksfördelning i 14 storleksfraktioner i området 16 nm - 10 μm. I varje storleksfraktion samlas partiklarna på 25 mm substrat.

EDM180 används som ett godkänt instrument för luftkvalitets-mätningar i mer än 30 länder. Är godkänd enligt bland annat US-EPA, UK-MCERTS, CN-CMA. Realtidsmätning av PM10, PM2,5, PM1, antal partiklar och storleksfördelning. Sitter även i ett flertal av de svenska publika mätstationerna.

PPS-M från Pegasor. Både antal partiklar (PN) och massa (PM). Är ett mycket användbart redskap vid utveckling av avgasrening. Förutom inom fordonsindustrin så används PPS-M vid förbrännings-anläggningar och vid luftkvalitetsmätningar

Mini Wide Range Aerosol Spektrometer (MiniWRAS) från Grimm är det enda bärbara instrumentet på marknaden som möjliggör samtidig och exakt realtidsövervakning av partilar både i "nano-" och ”mikrostorlek”  i 41 storlekskanaler (10 nm – 35 µm). 

EZ-PEMS är en innovativ produkt från ECM. Instrumentet är framtaget för bilbesiktning och screeningtester av stora fordonsflottor men fungera även för traditionell PEMS och för tester på tunga fordon och fartyg. Används även för att upptäcka manipulation av avgasrening

Dekati Topas Grimm Aerosol Pegasor ELPI, ELPI+ PPS-M, Dust Decoder Model 11-D EDM180, Diliuter DI-1000  DiscMini  SAG410 SAG420 Partiklar  Particle PM PN  mg/cm3 #/cm3  Luftkvalitetsmätning  Luftkvalitetsnorm  MI3  Aerosol generator  TSI, particle counter PM2,5 PM10 PM1 Partikelmätning Partikelmåling Pallas

Dekati Topas Grimm Aerosol Pegasor ELPI, ELPI+ PPS-M, Dust Decoder Model 11-D EDM180, Diluter DI-1000 DiscMini SAG410 SAG420 Partiklar Particle PM PN mg/cm3 #/cm3 Luftkvalitetsmätning Luftkvalitetsnorm MI3 Aerosol generator TSI, particle counter PM2,5 PM10 PM1 Partikelmätning Partikelmåling Pallas EDM180 ECM Testo Impaktor Impactor Air quality nano particle fine dust handhållna hand held inomhusluft utomhus luft indoor outdoor IVL Naturvårdsverket real time realtidsdata Miljökvalitetsnormer SLB fine particle measurement aerosol measurement real-time gravimetric concentration particle size distribution dry and wet stacks LDSA measurements ISO23210 Asphalt plant Cement plant Coal power plant Electric power plant atmospheric aerosol research instruments lung-deposited surface area size classified particles ISO16000-34 and ISO16000-37 Road side measurements occupational health and industrial hygiene  non-exhaust emissions brake wear, blow-by gas and tyre wear emission measurements aerosol research CVS and tailpipe sampling exhaust after-treatment devices aerosol dilution Volatile particle removers catalytic strippers Heated sampling lines Isokinetic sampling nozzles High temperature sampling probes filtration, face mask testing and aerosol spray/deposition studies

Ansiktsskydd munskydd corona filtertest filtrering KN95

cascade-impactors measure air quality particles emission from train brake aerosol dispersion measurements

Copyright © Alla rättigheter förbehållna