I en del fall måste instrumenten vara godkända för en viss mätstandard. Nedan listas vilka instrument som uppfyller respektive standard. 

Standard/metod

Godkända instrument

Tillverkare

EN 17199

Dekati

ISO/TS 21361:2019 

Dekati

ISO16000-34 

Dekati

ISO23210

Dekati

ISO8178:2017 

Dekati

EPA201A

Dekati

VDI 4300, part 1

Grimm

EN 481

Grimm

VDI 4285 part 3

Grimm

US-EPA

UK-MCERTS

CN-CMA

Grimm

CEN TS 16976:2016

Grimm

Vienna-type DMA 

Grimm

ISO 16890-4

TDC 584 

Topas

ISO-71460-2 

ISO 11155-2

PAF 111 

Topas

DIN 71460-1 

ISO/TS 11155-1

PAF 112 

EAN 581 

Topas

16890-FDIS,

EN779:2012

ASHRAE 52.2-2008

ALF 114 

Topas

ISO 5011

ABP 115

ABP 115

SAG 420 

Topas

EN1822-4 

EN 1822-5

ISO 29463-4/ -5)

AFS 150

AFS 152

AFS 155

Topas

ISO-21501

PAM 510

Topas

ISO-21501

BT-610

BT-620

Model 800

GT 521S

GT 526S

Met One

VDI 3491-8

SAG 410

ATM 210

210/H

Topas

ASHRAE 52.2 

DIN EN 779

SAG 440

Topas

VDI 3491

ISO 14644-3

ATM 228 

ATM 240/L 

ATM 222 

ATM 230, 231 

ATM 241

SLG 250, 270 

Topas

ISO 14644

VDI 2083

ATM 220/226

Topas

DIN EN 12469

DIN ISO 12980

DIN ISO 14644

VDI 2083
VDI 3491

ATM 226

Topas

VDI 2083/7

SYS 525 

Topas

EN ISO 14644, part 3

SYS 529

Topas

ISO 14644-3

VDI 3491

VDI 2083

DIL 540/C

DIL 550

DIL 554

DDS 560

Topas

DIN 1646

ADD 536

Topas

VDI 2083

ISO 21501

ISO 14644-3

LAP 340

Topas

FEPA 42-2

FEPA 43-3

ISO 8486-2

USA 791

Topas

Copyright © Alla rättigheter förbehållna