ExIS AB startades år 2004 av Peter Ahlvik, Lars Eriksson och Henrik Boding. I början hade vi en leverantör, finska Dekati, men under åren har antalet leverantörer kompletterats med de tyska företagen Topas och Grimm Aerosol samt finska Pegasor.


Fokus för företaget har varit att bli en komplett leverantör av mätutrustning för olika typer av partikelmätningar. Sedan några år tillbaka så har detta mål uppnåtts. Det finns krav på att luftkvaliteten ska mätas i tätorter, bilar har numera ofta partikelfilter i avgasrören, astma och andra luftrörsbesvär ökar, detta ställer krav på övervakning av luften osv. Dessa exempel och många fler har lett till att intresset för partiklar ökat i samhället


Företaget har kontor i Älvsjö och Göteborg. Vi arbetar i länderna Sverige, Danmark och Norge.


Copyright © Alla rättigheter förbehållna