exisab.se

ExIS AB - grundat 2004ExIS AB startades år 2004 av Peter Ahlvik, Lars Eriksson och Henrik Boding. I början hade vi en leverantör, finska Dekati, men under åren har antalet leverantörer kompletterats med flera andra.


Fokus för företaget har varit att bli en komplett leverantör av mätutrustning för alla typer av partikel- och aerosolmätningar. Sedan några år tillbaka så har vi uppnått detta mål. 


Företaget har kontor i Älvsjö och Göteborg och vi arbetar i länderna Sverige, Danmark och Norge.


Copyright © Alla rättigheter förbehållna