ExIS AB säljer utrustning för partikel- och NOx-mätning

Exis kan erbjuda en lösning till alla typer av mätningar


Börja med vår guide


Exis tillhandahåller allt som behövs inom området partikelmätning och de produkter vi erbjuder är de bästa som finns på marknaden


Våra kunder finns inom ett stort spann av branscher inom industri, universitet, mätinstitut, sjukhus, kommuner och myndigheter


Vi har instrument för ett stort antal standarder


En stor del av det som efterfrågas styrs av lagkrav, mätstandarder och regler men utrustning efterfrågas även av forskare och på företagens utvecklingsavdelningar.  


Nedan presenteras kort de företag som vi samarbetar med.

Met One Instruments, Inc. (USA) är en tillverkare av partikelmätare och meteorologiska instrument. Fokus för företaget är att uppfylla myndigheters och industrins krav på instrument av hög kvalitet och god användarvänlighet. Företaget är ett av USA:s äldsta företag inom tillverkning av partikel- och metrologiska instrument. Met Ones instrument finns en mängd olika applikationer i över 100 länder

Det finska företaget Dekati Ltd. har utvecklar och tillverkat instrument av hög kvalitet för mätning av ultrafina partiklar i över 25 år. Deras  mätlösningar inkluderar kompletta instrument och mätuppsättningar för partiklar <10 µm. Dekati tillhandahåller utrustning till bland annat


 • Förbränningsanläggningar
 • Luftkvalitet
 • Arbetsmiljö
 • Fordonsemissioner
 • Aerosolforsknig

Tyska GRIMM tillverkar högteknologisk utrustning för att mäta aerosoler inom forskning, miljö, industri och arbetsplatser. Exakt detektion av luftburna partiklar inom ett enormt storleksintervall från 0,8 nm och upp till 35 µm. Grimm jobbar bland annat med


 • Mätning av nanopartiklar
 • Inomhusluft (luftkvalitet)
 • Utomhusluft 
 • Kvicksilverångor
 • ForskningFinska Pegasor utvecklar och tillverkar mätutrustning för nanopartiklar baserade på elektrisk mätning. Pegasors unika och patenterade mätteknik är ledande inom sitt område. Analysatorerna mäter nanopartiklarnas från olika utsläppskällor exakt och snabbt även under utmanande fältförhållanden. Pegasor tillhandahåller utrustning för bland annat


 • Motoremissioner (förbränningsmotorer)
 • Luftkvalitet
 • Förbränningsanläggningar
 • ForskningDet tyska företaget Topas GmbH har ett mycket stort utbud av produkter. Mer än 50 olika standardanalysatorer, över 10 olika filtertestbänkar och separatorprovriggar och komplexa skräddarsydda installationer. Produkterna används för basforskning och inom industrin och täcker ett mycket stort område. Topas är stora inom 


 • Filtester
 • Aerosolgeneratorer
 • Utrustning för spädning
 • Partikelanalysatorer

Tyska Testo med huvudkontor i Titisee är världsledande inom området portabla och stationära mätlösningar. Testo tillverkar även utrustning för ombordmätning på vägfordon, PEMS, (Portable Emission Measurement System)


 • Handhållna instrument
 • PEMS (mätning ombord på fordon)


ECM (USA) (Engine Control and Monitoring) utvecklar och tillverkar testinstrument och kontrollsystem till fordon, motorer och förbränningssystem. ECM är världens största tillverkare av keramiska sensorer för motorer och förbränningssystem

Tillsammans med våra leverantörer så kan vi erbjuda ett mycket stort produktsortiment. I detta stora utbud så är det några instrument som sticker ut. Vi kallar dem för storsäljare

Sedan ExIS start år 2004 har vi kunnat hjälpa ett stort antal kunder i många olika branscher, e.x.v, Läkemedel, fordonsindustri, universitet, sjukhus, kommuner, myndigheter, förbränningsanläggningar, försvaret, marina applikationer, flygplatser....

Dekati Topas Grimm Aerosol Pegasor ELPI, ELPI+ PPS-M, Dust Decoder Model 11-D EDM180, Diliuter DI-1000 DiscMini SAG410 SAG420 Partiklar Particle PM PN mg/cm3 #/cm3 Luftkvalitetsmätning Luftkvalitetsnorm MI3 Aerosol generator TSI, particle counter PM2,5 PM10 PM1 Partikelmätning Partikelmåling Pallas EDM180 ECM Testo Impaktor Impactor Air quality nano particle fine dust handhållna hand held inomhusluft utomhus luft indoor outdoor IVL Naturvårdsverket real time realtidsdata Miljökvalitetsnormer SLB

Copyright © Alla rättigheter förbehållna