exisab.se

Instrument för virusforskning - (map aerosoler)

------------------------------------------------------------------------------------

Finns viruset i sjukhusens luft? - lyssna på ett program från Vetenskapsradion (P1) om forskning ifall viruset i sjukhusmiljö även kan sprida sig via luften (2020-04-16)

-------------------------------------------------------------------------------------


Som bakgrund kan nämnas att typiska virus som infekterar luftvägar ligger inom ett storleksintervall på 60-140 nm, där t.ex. coronavirus ligger kring 125 nm och virusets små ”taggar” är av storleken 9-12 nm


Vi har instrument med mätområden från ca 1 nm upp till 50 um. 


Normalt utsöndrar människan virus i form av aerosoler, dvs. droppar, som ju är väsentligt mycket större än själva viruset. I omgivningsluften finner man dock fragment av virus, bakterier, svampsporer mm organiskt material ner till storlekar inom nanoområdet.


Våra gravimetriska och elektriska impaktorer kan klassificera och samla in aerosoler i upp till olika 14 storleksklasser inom ett mycket stort intervall som spänner från 6 nm till 10 mm och insamlat material kan sedan t.ex. analyseras kemiskt och studeras i elektronmikroskop. Möjligheten att studera virus i olika storleksfraktioner av aerosoler har rönt stort intresse på senare tid. 


Utöver ovannämnda område erbjuder ExIS även instrument och utrustning för testning av filter, ansiktsmasker, gasmasker mm. Detta innefattar t.ex. utrustning för aerosolgenerering (från vätska, stoft och salter), provtagning, utspädning, konditionering, torkning mm av aerosoler. I princip kan vilken del som helst av storleksområdet för aerosoler genereras för just den typ och storlek av aerosol man vill simulera i testriggar. Vi erbjuder även kompletta automatiserade filtertestriggar och utrustning för test och validering av renrum, flödesbänkar och dragskåp. Kupéfilter till fordon och filter för inomhusluft kan nämnas som andra specifika områden med anknytning till exponering av virus som rönt stort intresse på senare tid.


Kontakta oss för mer information och guidning till rätt utrustning

Copyright © Alla rättigheter förbehållna