exisab.se

Partiklar från broms- däck- och vägslitage

Dekati har utrustning för mätning av partiklar från bromsar, däck och vägslitage. Partikelutsläpp från bromsar påverkar inte bara luftkvaliteten och människors hälsa utan kan också påverka bromsarnas funktion och säkerhet.


Bromsning är en mycket dynamisk och snabb process med många bidragande faktorer såsom bromsens varaktighet och kraft som både har effekt på värmegenereringen och därför bromsarnas temperatur. Alla dessa faktorer påverkar storleken och koncentrationen av partiklarna.


Eftersom partikelutsläppen från bromsslitage bildas genom olika mekanismer och innehåller partiklar av olika storlekar, behövs ett instrument med ett mycket brett partikelstorleksområde för att exakt karakterisera dessa utsläpp


Kontakta oss för mer info


Copyright © Alla rättigheter förbehållna