exisab.se
EZ-PEMS (ECM)
EZ-PEMS (ECM)
EZ-PEMS (ECM)
EZ-PEMS (ECM)
Sensorer
EZ-PEMS (ECM)
EZ-PEMS (ECM)
Dashboard
EZ-PEMS
EZ-PEMS

EZ-PEMS från ECMEZ-PEMS är en innovativ produkt för mätning av NOx och partiklar. Utrustning och metod utvecklades för bilbesiktning men kan även användas för test av tunga fordon och för NOx-kontroll på fartyg


  • Periodisk bilbesiktning (PTI)
  • Screeningtester av stora fordonsflottor
  • Upptäckt av manipulerade avgasreningssystem och fusk med tankning av urea (adblue)


Testerna tar under 15 minuter inklusive montering, test, utvärdering och avmontering.


  • Lätta- och tunga fordon, arbetsmaskiner, fartyg.


LADDA NER PRODUKTBLAD-------------------------------------------------------------------------------------


EZ-PEMS from ECM give - new opportunities to measure NOx and Particles


  • Periodic vehicle inspection (PTI)
  • Screening tests of large quantities of vehicles
  • Detection of manipulated vehicles and cheating with urea (adblue)


The test takes less than 15 minutes in total, including assembly, driving, evaluation, dismantling


  • Light- and hevy duty, off road machinery, marin vessels.


DOWNLOAD PRODUCT SHEET
-------------------------------------------------------------------------------------


Copyright © Alla rättigheter förbehållna