Luftkvalitet - utomhusExis har levererat ett stort antal instrument till stationer som dyget runt mäter luftens kvalitet. Runt om i landet finns ett flertal mätstationer som mäter i luften vi andas. Dessa mätvärden är publika och kan nås av allmänheten. Nedan länkar till två sådana publika nät.


De flesta instrument inom detta område kommer från Grimm

Nano Meets Enviro - ett kontinuerligt mätande och väderskyddat ”Wide Range System - WRAS" EDM 665 är designad och speciellt byggd för atmosfärisk övervakning och är ett unikt högteknologiskt system för exakta och högupplösta mätningar över hela partikelstorleksområdet från 5 nm till 32 μm i 71 storlekskanaler. Systemet kräver lågt underhåll och kan transporteras och distribueras i fältet för kort- och långsiktiga övervakningsprojekt i atmosfären.  

Grundpelaren i EDM 665 är EDM 180 instrumentet som också kan användas separat. EDM 180 är ett ledande automatiserat mätsystemet (AMS) för mätning av PM10, PM2.5 och 31 partikelstorlekar. EDM 180 går tyst, kräver lågt underhåll och kan valideras på plats med ett fält-testkit tillsammans med vår systemdiagnosprogramvara. EDM 180 är den optimala lösningen för tillförlitlig miljöövervakning. EDM 180 används av statliga och kommunala nätverk och institut i över 30 länder