eDiluter™


Dekati lanserar en ny generation utspädare (dilution) som högst påtagligt förenklar mätning i gaser med


  • höga koncentrationer av partiklar
  • hög fukthalt
  • höga temperaturer
  • långa mättider
  • ostabila tryck

Exempel på applikationer


  • avgaser från förbränningsmotorer
  • vevhusgaser (blow-by)
  • slitagepartiklar från bromsar, däck och vägbana
  • avgaser från förbränningsanläggningar
  • utveckling av inhalatorer


eDiluter är kompatibelt med alla typer av partikelmätare


PS: Klicka på bilderna för fullständig information