Blow-By Test System BBT 143 från Topas är ett kompakt system för mätning av oljedroppar från vevhusgaser vid motorprov. Gravimetrisk och optisk mätning (photometer) sker parallellt

Copyright © Alla rättigheter förbehållna